Domeinnaam doorsturen via script

Er zijn verschillende methodes om een domeinnaam door te sturen naar een andere site of pagina. Hieronder vind je een aantal mogelijke manieren om dit in te stellen:


PHP

<? Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" ); Header( "Location: http://www.new-url.com" ); ?>


.htaccess

# 301 redirectredirect
301 / http://www.blablabla.com/
# Redirect naar www
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.new-url\.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.new-url.com/$1 [L,R=301]
# Redirect naar none-www
RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^new-url\.com [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://new-url.com/$1 [L,R=301]# Redirect naar https
RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}
# Aliassen laten redirecten naar een mapje
RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} de-alias.nl$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/het_mapje/.*$
RewriteRule ^(.*)$ /het_mapje/$1
# Voorbeeld van 2 aliassen op domein, maar klant wil dat de URL verandert naar het hoofddomein, en niet dat hij de alias URL blijft zien:
RewriteEngine OnRewriteCond %{HTTP_HOST} alias_1.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hoofdomein.nl/$1 [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} alias_2.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.hoofdomein.nl/$1 [L,R=301]Windows

Gebruik je Windows, dan kun je een van onderstaande scripts gebruiken:

ASP redirect

<%@ Language=VBScript %><% Response.Status="301 Moved Permanently" Response.AddHeader "Location","http://www.new-url.com/" %>


ASP.NET redirect

private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e){Response.Status = "301 Moved Permanently";Response.AddHeader("Location","http://www.new-url.com");}
M
Mark is the author of this solution article.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.